Oglašavanje i reklamiranje na portalu Istočna Hercegovina: pošaljite upit ili pozovite +387 66 470051

Trebinje: Saopštenje udruženja građana „Napredna Hercegovina“

Udruženje građana „Napredna Hercegovina“ poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu učešća u sufinansiranju akcije „Sjeme na vrijeme“.

poljoprivreda

Naime naše udruženje se, između ostalog, bavi humanitarnim aktivnostima i u svom programuima za prioritet pomaganje porodicama koje su u težoj materijalnoj situaciji te napredak Trebinja i Hercegovine u cijelini.

Cilj ove akcije je prikupiti novac za kupovinu sjemenskog materijala namjenjenog porodicama iz ruralnih područja našeg grada, a koje ćemo podijeliti preko naših volontera, kao i uz Vašu pomoć.Akcijom se želi podstaći poljoprivredna proizvodnja koja je većini porodica u tim krajevima jedini izvor prihoda, te pokazati im da nisu sami.

Svoje donacije možete uplatiti na žiro račun broj: 5517002229468195 kod UniKredit banke najkasnije do 5. Februara tekuće godine. Kratak rok navodimo zbog efektivnije nabavke potrebnih sjemena, koje bi trebalo na vrijeme podijeliti. Kontakt informacije: naprednahercegovina@gmail.com ili na broj telefona +387 66/339-615.

Pokažimo da zajedno možemo više!

UDRUŽENjE „NAPREDNA HERCEGOVINA“ TREBINjE
Tel: +387 66 339-615 ; Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca
JIB: 4403863430005; Matični broj: 11129374
Žiro račun: 5517002229468195, Uni Credit banka.d. Banja Luka

image-89250a79f794e9c8b85d56fc838e0436feeb4e712aeaa5c6f4d3a0c4b4ed7e0d-V